Photo by Paddy O Sullivan on Unsplash

W obronie Kacpra

Prof. Zbigniew M. Karaczun, Dr Anna Kalinowska, Jacek Bożek oraz Radosław Gawlik wystosowali list w obronie Kacpra Lubiewskiego, aktywisty Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.

Poniżej prezentujemy treść listu:

Ze zdumieniem i oburzeniem przyjęliśmy informację o działaniach opolskiej policji wobec licealisty Kacpra Lubiewskiego, uczestnika Młodzieżowego Strajku Klimatycznego. Służby porządkowe ścigają młodego człowieka za udział w legalnej demonstracji i wygłaszanie poglądów opartych na danych naukowych. Ścigają go za to, że postanowił być aktywnym obywatelem korzystającym ze swoich konstytucyjnych praw i poważył się wezwać polski rząd, aby aktywnie działał na rzecz ochrony klimatu oraz zapewnił bezpieczeństwo klimatyczne jemu i jego rówieśnikom. Prześladują go pomimo tego, że nie stosował przemocy, ani nie używał języka nienawiści.

My, podpisani pod tym listem, pamiętamy początki naszej działalności społecznej, które przypadły na lata 70. i 80. XX wieku. Pamiętamy, że za rozrzucanie ulotek z hasłami antykomunistycznymi byliśmy karani przez Kolegia ds. Wykroczeń za zaśmiecanie ulic. Pamiętamy, że za udział w demonstracjach w obronie wolności w trakcie Stanu Wojennego byliśmy zatrzymywani na komisariatach, karani za udział w nielegalnych zgromadzeniach, także aresztem. Pamiętamy obraźliwe i nienawistne informacje publikowane w rządowych gazetach oraz programach telewizyjnych i radiowych o naszej działalności i wymierzone w nas oraz naszych przyjaciół domagających się dla Polski wolności i aktywnych działań na rzecz ochrony środowiska.Pamiętamy, że za obronę drzew i przyrody byliśmy przesłuchiwani, zastraszani i ośmieszani. Dziś z przerażeniem obserwujemy, że władza publiczna w Polsce wykorzystuje podobne metody wobec młodych ludzi walczących o swoją przyszłość. Rząd, który prowadzi takie działania w stosunku do swoich obywateli, zwłaszcza wobec osób dopiero wchodzących w dorosłość, traci moralne prawo do sprawowania władzy.

Kacper i dziesiątki tysięcy jego koleżanek i kolegów wspierających Młodzieżowy Strajk Klimatyczny walczą o nasze wspólne bezpieczeństwo i przyszłość. O to, aby spowodowana działalnością człowieka zmiana klimatu nie oznaczała końca naszej cywilizacji. Uznając, że powstrzymanie zmiany klimatu jest największym wyzwaniem, przed jakim obecnie stoimy deklarujemy publicznie, że zarówno my osobiście, jak i wszystkie organizacje członkowskie Koalicji Klimatycznej będą wspierać działania Młodzieżowego Strajku Klimatycznego i osób w nim działających. Nie zostawimy Was samych. Razem z Wami będziemy głośno krzyczeć, aby obudzić śpiących polityków i zapewnić Wam oraz wszystkim obywatelkom i obywatelom bezpieczną przyszłość.

Dr hab. Zbigniew M. Karaczun, Polski Klub Ekologiczny 

Uczestnik Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela od 1978 roku, w 1979 roku współtwórca i redaktor opozycyjnego „Ucznia Polskiego”, w latach 80. współpracownik i kolporter wydawnictw niezależnych.

Jacek Bożek, Klub Gaja

W latach 80-tych uczestnik i działacz niezależnego ruchu ekologicznego. Założyciel (1988 rok) Klubu Gaja – niezależnej organizacji ekologicznej.

Radosław Gawlik, EkoUnia

W latach 80. uczestnik i działacz Ruchu Wolność i Pokój oraz związku zawodowego NSZZ Solidarność.

Dr Anna Kalinowska

W latach 80. uczestniczka i działaczka niezależnego ruchu ekologicznego, współredaktorka i kolporterka podziemnego, opozycyjnego Serwisu Ochrony Środowiska.

Źródło: Koalicja Klimatyczna

Photo by Paddy O Sullivan on Unsplash