Wycinka drzew w Sulejówku. Mieszkańcy alarmują i apelują do władz miasta

Mieszkańcy Sulejówka w swoim apelu wskazują na ryzyko pogorszenia zdrowia w wyniku nieprzestrzegania polityki zrównoważonego rozwoju miasta i ignorowanie aspektów środowiskowych przy realizacji inwestycji – w tym postępującą wycinkę zdrowych, również starych, drzew w mieście na rzecz tworzenia powierzchni betonowych. 

Sprawą priorytetową dla nas jest podjęcie natychmiastowych i realnych działań na rzecz ochrony środowiska, walki ze smogiem oraz zaprzestanie likwidowania miejskich terenów zieleni pod inwestycje na taką drastyczną skalę. Obecne działania władz miasta wpływają na pogorszenie stanu naszego zdrowia i warunków życia – wskazują mieszkańcy w apelu i przedstawiają swoje postulaty: 


1) zaprzestanie działań inwestycyjnych związanych z dalszą wycinką drzew w Parku Glinianki do momentu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami i ekspertami w celu wypracowania projektu bez dalszego niszczenia drzewostanu i środowiska. Sprzeciwiamy się postępującej „betonozie” w mieście, w szczególności kolejnej wycince 94 drzew i dalszej degradacji porośniętej drzewami części Parku Glinianki na potrzeby Skatepark’u i Pumputrack’a. 


2) włączenie mieszkańców do prac nad nowymi inwestycjami np. poprzez utworzenie społecznej Rady ds. Zieleni Miejskiej. 


3) zapewnienie bieżącej komunikacji z mieszkańcami oraz uwzględnianie ich opinii przy projektach poprzez konsultacje społeczne.


4) włączenie w dialog z mieszkańcami Burmistrza Sulejówka – Pana Arkadiusza Śliwy lub wyznaczenie pełnomocnika ds. kontaktów z mieszkańcami. 


5) opracowanie i wdrożenie programu walki ze smogiem mającego na celu poprawę jakości powietrza w Sulejówku np. edukację proekologiczną, ograniczanie palenia paliwami stałymi, kontrole dronem, monitoring i alarmy antysmogowe na stronie miasta, wydzielenie dedykowanego funduszu na walkę ze smogiem, chodniki antysmogowe, nasadzenia antysmogowe i związany z tym sposób utrzymania zieleni etc.

Przeczytaj także: Prezydencie, uratuj polskie lasy, zawetuj Lex Izera!
Świadomość ekologiczna i kwestie ochrony środowiska są ważnym tematem wielu dyskusji. Mieszkańcy są zaniepokojeni brakiem dialogu i komunikacji władz miasta. W mieście sukcesywnie usuwa się przede wszystkim drzewa będące w dobrym stanie fitosanitarnym i nie stanowiące zagrożenia dla ludzi i mienia, nieraz są to drzewa stare, a mieszkańcy o wycince dowiadują się po fakcie – czytamy w apelu.

Apel można podpisać TUTAJ

Photo by Artur Łuczka on Unsplash