Wycieki metanu to codzienność!

W przypadku Nord Stream mamy prawdopodobnie do czynienia z celowym uszkodzeniem, ale musimy pamiętać, że wycieki metanu podczas transportu, wydobycia czy magazynowania gazu to codzienność przemysłu paliwowego – komentuje Diana Maciąga z Pracowni na rzecz Wszystkich Istot, ekspertka Koalicji Klimatycznej.

Metan szkodliwy dla klimatu

Przedstawicielka Pracowni na rzecz Wszystkich Istot i Koalicji Klimatycznej zwraca uwagę, że globalna emisja metanu z sektora energetycznego jest o około 70% większa niż oficjalnie podawana przez rządy krajowe. Skumulowany efekt tych emisji na klimat jest miażdżący, gdyż metan oddziałuje nań ok 86 razy silniej niż CO2 w horyzoncie 20 lat. Długoterminowe wykorzystanie gazu kopalnego jest zbrodnią w obliczu kryzysu klimatycznego – podkreśla Maciąga.

Czytaj także: Koalicja Klimatyczna: Odblokujcie OZE!

Zdaniem ekspertki, w kontekście sytuacji geopolitycznej, naraża to Polskę na wiele ryzyk, gdyż utrzymanie płynności dostaw gazu, zapewnienie kontraktów już teraz jest – i będzie – bardzo trudne i kosztowne. Drogi gaz to zależność od innych państw, coraz uboższe społeczeństwo i spadek konkurencyjności gospodarki – ostrzega.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski

To, że bezpieczeństwo energetyczne Polski ma dziś zależeć od otwarcia Baltic Pipe to nie sukces, a porażka wieloletniej polityki kolejnych rządów, które przez 30 lat ignorowały zmiany zachodzące na świecie – dodaje Maciąga.

Mówiąc wprost: odpowiedzią na kryzys klimatyczny, energetyczny i problemy powodowane przez gaz transportowany przez rury i terminale nie jest dziś budowa kolejnych rur i terminali.

Zamiast dalej inwestować w ryzykowne, szkodliwe dla klimatu, drogie paliwo, pieniądze te należy przeznaczyć na zmniejszenie naszego uzależnienia od gazu – tu i teraz. Rozwiązaniem jest zielona transformacja oparta na efektywności energetycznej i lokalnej infrastrukturze energii odnawialnej – podsumowuje Diana Maciąga.

Źródło: Koalicja Klimatyczna

Photo by Patrick Hendry on Unsplash