Kto zapłaci miliony za Turów?

Premier Morawiecki, jak zwykle, odtrąbił wielki sukces, ale jedyne z czego możemy być zadowoleni, to szansa na poprawę stosunków z Czechami i na koniec dalszych strat dla budżetu. Zważywszy na fakt, iż spór o Turów kosztował nas wszystkich 500 000 euro dziennie, ugoda z naszym sąsiadem została osiągnięta o wiele miesięcy za późno. Rząd niechętnie mówi, kto za to zapłaci. A nie zrobi tego z … Continue reading Kto zapłaci miliony za Turów?

Tak dla ochrony wody, nie dla przywilejów węgla!

Przedstawiciele organizacji społecznych złożyli dziś w siedzibie Międzynarodowej Komisji Ochrony Odry przed Zanieczyszczeniem uwagi do projektu drugiej aktualizacji Planu Gospodarowania Wodami dla Międzynarodowego Obszaru Dorzecza Odry (IIaPGW). Podpisało się pod nimi ponad 2500 osób, które żądają lepszej ochrony wody w Polsce.   21 września Piotr Antoniewicz z Akcji Demokracji i Paweł Pomian ze Stowarzyszenia Ekologicznego EKO-UNIA  w imieniu Akcji Demokracji, Fundacji „Rozwój TAK — Odkrywki NIE” … Continue reading Tak dla ochrony wody, nie dla przywilejów węgla!

To nie jest umowa społeczna. „Wbrew interesowi i wbrew woli polskiego społeczeństwa”

W czwartek, 28 kwietnia w Katowicach została parafowana tzw. „umowa społeczna”. Porozumienie rządu z górniczymi związkami zakłada utrzymanie węgla w Polsce do 2049 roku. Z raportu IPCC jasno wynika, że aby pozostać na ścieżce do 1,5 stopnia, kraje OECD, w tym Polska, powinny odejść od węgla do 2030 roku.  Tylko w 2020 roku górnictwo wygenerowało ponad 4,3 miliarda złotych straty. W 2019 r. średni koszt … Continue reading To nie jest umowa społeczna. „Wbrew interesowi i wbrew woli polskiego społeczeństwa”

Photo by Hunter So on Unsplash

Węgiel do 2049 roku? „To działanie antynarodowe”

W Dniu Ziemi, podczas gdy światowi liderzy na szczycie klimatycznym zorganizowanym przez Joe Bidena rozmawiają o zwiększeniu ambicji klimatycznych, polski rząd po raz kolejny pokazał, że ignoruje kryzys klimatyczny i wskazania nauki. Nie liczy się też ze zdaniem swoich obywateli, nie dba o ich bezpieczeństwo, przyszłość, zdrowie i życie. Porozumienie rządu z górniczymi związkami, zakładające utrzymanie węgla do 2049 roku ma charakter antynarodowy i odbiera … Continue reading Węgiel do 2049 roku? „To działanie antynarodowe”

Photo by Hunter So on Unsplash

Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Węglowego?

W piątek Ministerstwo Aktywów Państwowych złożyło do kancelarii premiera wniosek o wpisanie do wykazu prac rządu programu transformacji sektora elektroenergetycznego. ClientEarth krytycznie ocenia projekt zakładający wydzielenie aktywów węglowych ze spółek energetycznych do specjalnie tworzonego podmiotu państwowego (NABE), wskazując m.in. jego niezgodność z unijną polityką klimatyczną.  – Przeniesienie aktywów węglowych do nowego państwowego podmiotu (NABE) stwarza ryzyko sztucznego przedłużania życia nierentownych elektrowni węglowych na koszt podatników. Dokapitalizowanie firm energetycznych przez Skarb Państwa to pomoc publiczna, którą musi … Continue reading Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Węglowego?

Photo by Marek Piwnicki on Unsplash

Zaniedbania w polskiej polityce klimatycznej

W latach 2011-2030 Polska wyemituje o 529 mln ton CO2 więcej niż mogłaby wyemitować, gdyby rząd realizował swoje własne plany – szacują eksperci Instratu. Przeanalizowali polską politykę klimatyczną i w nowym raporcie wytykają rządzącym nie tylko brak ambitnych celów, ale na dodatek nieskuteczną realizację przyjętych już programów. Polska ma jedne z najmniej ambitnych celów redukcji emisji w UE, ale, jak wskazuje Instrat w raporcie “Stracona … Continue reading Zaniedbania w polskiej polityce klimatycznej

Photo by Adrien Olichon on Unsplash

Ekogroszek nie jest eko?

Fundacja ClientEarth Prawnicy dla Ziemi złożyła dziś do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów formalne zawiadomienie o podejrzeniu stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów korzystających z węgla typu „ekogroszek”. Fundacja oczekuje, iż UOKiK doprowadzi do wyeliminowania nieuczciwej praktyki greenwashingu.  W związku z brakiem podjęcia czynności wyjaśniających przez UOKiK po tym, jak w styczniu b.r. Fundacja ClientEarth przekazała do Urzędu kopie listów wysłanych do wiodących producentów “ekogroszku”, w których wezwała do zaprzestania stosowania przez nich praktyki greenwashingu, organizacja zdecydowała się podjąć działania prawne i złożyć do UOKiK formalne zawiadomienie … Continue reading Ekogroszek nie jest eko?